2021 рік

Проміжна інформація за 4 квартал 2021 року
дата розміщення 24.01.2022

Документ, завірений ЕЦП.p7s
Документ.pdf

2020 рік

Річна інформація за 2020 рік
дата розміщення 30.04.2021

Документ, завірений ЕЦП.p7s
Документ.pdf

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2020 рік

Документ.pdf

Звіт про управління (звіт керівництва) за 2020 год

Документ.pdf

Консолідована фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2020 год

Документ.pdf

Консолідований звіт про управління (звіт керівництва) за 2020 год

Документ.pdf

Звіт ревізійної комісії
дата розміщення 30.04.2021

Документ.pdf

Висновок ревізійної комісії
дата розміщення 30.04.2021

Документ.pdf

Прим.: Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу – не складалися у вигляді документу.

2019 рік

Річна інформація за 2020 рік
дата розміщення 30.04.2020

Документ, завірений ЕЦП.p7s
Документ.pdf

Звіт про платежі на користь держави за 2019 рік

Документ.pdf

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2019 рік

Документ.pdf

Звіт про управління (звіт керівництва) за 2019 год

Документ.pdf

Консолідована фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2019 год

Документ.pdf

Консолідований звіт про управління (звіт керівництва) за 2019 год

Документ.pdf

Звіт ревізійної комісії
дата розміщення 04.05.2020

Документ.pdf

Висновок ревізійної комісії
дата розміщення 04.05.2020

Документ.pdf

Прим.: Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу – не складалися у вигляді документу.

2018 рік

Звіт Ревізійної комісії
дата размещения 03.05.2019

Документ.pdf

Річна інформація за 2018 рік
дата розміщення 25.04.2019

Документ, завірений ЕЦП.p7s
Документ.pdf

Звіт про платежі на користь держави за 2018 рік

Документ.pdf

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2018 рік

Документ.pdf

Висновок ревізійної комісії щодо фінансової звітності за 2018 рік
дата розміщення 03.05.2019

Документ.pdf

Прим.: Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу – не складалися у вигляді документу.

2017 рік

Звіт Ревізійної комісії
дата розміщення 04.05.2018

Документ.pdf

Річна інформація за 2017 рік
дата розміщення 26.04.2018

Документ.pdf

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2017 рік

Документ.pdf

Висновок ревізійної комісії щодо фінансової звітності за 2017 рік
дата розміщення 04.05.2018

Документ.pdf

2016 рік

Звіт Ревізійної комісії
дата розміщення 10.05.2017

Документ.pdf

Річна інформація за 2016 рік
дата розміщення 24.04.2017

Документ.pdf

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2016 рік

Документ.pdf

Висновок ревізійної комісії щодо фінансової звітності за 2016 рік
дата розміщення 10.05.2017

Документ.pdf

2015 рік

Звіт Ревізійної комісії
дата розміщення 11.05.2016

Документ.pdf

Річна інформація за 2015 рік
«дата першого розміщення 27.04.2016; дата останнього розміщення 02.09.2016»

Документ.pdf

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2015 рік

Документ.pdf

Висновок ревізійної комісії щодо фінансової звітності за 2015 рік
дата розміщення 11.05.2016

Документ.pdf

2014 рік

Звіт Ревізійної комісії

Документ.pdf

Річна інформація за 2014 рік

Документ.pdf

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2014 рік

Документ.pdf

Висновок ревізійної комісії щодо фінансової звітності за 2014 рік

Документ.pdf

2013 рік

Звіт Ревізійної комісії

Документ.pdf

Річна інформація за 2013 рік

Документ.pdf

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2013 рік

Документ.pdf

Висновок ревізійної комісії щодо фінансової звітності за 2013 рік

Документ.pdf

2012 рік

Річна інформація за 2012 рік

Документ.pdf

Фінансова звітність та звіт незалежного аудитора за 2012 рік

Документ.pdf

Висновок ревізійної комісії щодо фінансової звітності за 2012 рік

Документ.pdf