null

26 квітня 2015 р. введені в дію положення Закону України «Про запобігання корупції». Законом передбачено наявність у юридичних осіб антикорупційної програми - комплексу правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності юридичної особи. Фактично цей Закон привів антикорупційне законодавство України у відповідність до європейських стандартів.

У зв'язку з введенням в дію норм Закону на підприємстві у 2015 році була офіційно затверджена Антикорупційна програма ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Програму складають наступні корпоративні політики і процедури у сфері боротьби з корупцією:

Кодекс ділової поведінки.pdf
Положення по боротьбі з корупцією.pdf
Процедура отримання та пропозиції подарунків і розваг.pdf
Процедура антикорупційної комплексної перевірки.pdf
Політика про конфлікт інтересів.pdf
Політика інформування керівництва про порушення.pdf


Програмою передбачено проведення щорічної оцінки корупційних ризиків та періодичне (раз на три роки) навчання працівників у сфері запобігання та протидії корупції.

На додаток до вже існуючих антикорупційних заходів на підприємстві призначений Уповноважений з реалізації Антикорупційної програмі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і визначено коло його повноважень та порядок регулярної звітності.