null

Компанія ArcelorMittal, як провідна сталеливарна компанія світу, суворо дотримується найвищих стандартів ділової поведінки і етичних принципів в бізнесі. Ми прагнемо поважати права людини при взаємодії з підрядниками, постачальниками, споживачами і іншими партнерами. У 2007 р. компанія ArcelorMittal прийняла Програму відповідності ArcelorMittal та процес сертифікації відповідності (Compliance Program). Ця Програма застосовується на всіх підприємствах ArcelorMittal, у тому числі в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Кодекс ділової поведінки

Кодекс ділової поведінки ArcelorMittal застосовується на всіх підприємствах компанії по всьому світу. Кодекс ділової поведінки визначає загальну політику ArcelorMittal стосовно дотримання законів та регуляторних актів. Кожен співробітник ArcelorMittal несе особисту відповідальність за дотримання положень Кодексу – зокрема, щодо дотримання норм міжнародного і національного законодавства, недопущення конфлікту інтересів, шахрайства, корупції, будь-якого роду утисків і дискримінації, забезпечення поваги до прав людини, дотримання стандартів в області охорони праці і виробничої безпеки, захисту довкілля.

Кодекс ділової поведінки – норми професійної етики працівників.

Права людини

Приєднавшись до Глобального договору ООН, компанія ArcelorMittal узяла на себе зобов'язання дотримувати основоположні принципи і цінності в області прав людини, трудових стосунків, охорони довкілля і боротьби з корупцією. Основні дії і поведінка компанії відносно прав людини викладені в корпоративній Політиці про права людини. Ми створюємо робоче середовище, де поважаються права людини, і не допускаємо своєї участі в діяльності, яка прямо або побічно порушує ці права. Політика ArcelorMittal про права людини містить ряд спеціальних положень на підтримку принципів охорони праці і виробничої безпеки, раціонального земле- і водокористування, професійної діяльності без використання примусової і дитячої праці, з виключенням будь-якого роду дискримінації, утисків і насильства на робочому місці. Крім того, Політика включає положення про свободу об'єднання працівників в професійні спілки, дотриманні інтересів місцевих співтовариств, положення про умови праці, забезпечення конкурентоздатної заробітної плати для своїх працівників, заходи по забезпеченню безпеки.

Політика про права людини

Положення по боротьбі з корупцією

Компанія ArcelorMittal прийняла Положення по боротьбі з корупцією, яке визначає порядок дій при вирішенні проблем, пов’язаних з корупцією, та направлене на дотримання антикорупційного законодавства при здійсненні діяльності підприємства.  До початку ділових відносин всі підрозділи компанії ArcelorMittal проводять комплексну перевірку своїх потенційних партнерів для оцінки корупційних ризикiв.

Положення по боротьбі з корупцією