Виробництво сталі пов'язане із значним промисловим впливом на довкілля. Основні цілі «АрселорМіттал Кривий Ріг» в області екології – це виконання природоохоронних зобов'язань і забезпечення екологічної безпеки.

Для цього ми удосконалюємо нашу систему екологічного менеджменту та оновлюємо природоохоронні об'єкти. Для ефективного управління питаннями охорони довкілля «АрселорМіттал Кривий Ріг» одним з перших металургійних підприємств України запровадило систему екологічного менеджменту.

Щорічно підприємство підтверджує відповідність системи екологічного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015, що свідчить про її високу надійність і результативність.

Сертифікат відповідності.pdf

На підприємстві затверджена Екологічна політика, в якій викладені основні принципи нашого відношення до охорони довкілля.

Екологічна політика.pdf

Виконуючи вимоги міжнародного стандарту і природоохоронного законодавства України, підприємство здійснює всю виробничу діяльність згідно дозвільним документам.

Дозвільні документи.pdf

Наші зобов'язання:

  • Виконувати природоохоронні заходи для постійного поліпшення екологічних показників та поетапного досягнення екологічних стандартів.
  • Впроваджувати енерго- та ресурсозберігаючі технології з метою раціонального використання природних ресурсів.
  • Ефективно та відповідально використовувати природні ресурси з високим ступенем переробки відходів.
  • Поетапно розбудовувати екологічний моніторинг атмосферного повітря з інформаційним забезпеченням.
  • Підтримувати відкритість екологічної інформації та співробітництво з усіма зацікавленими сторонами для прийняття рішень в сфері охорони навколишнього середовища.
  • Забезпечувати екологічну освіту та загальне залучення в екологічну діяльність співробітників підприємства.
  • Постійно удосконалювати систему екологічного менеджменту для зниження значимості екологічних аспектів.
  • Популяризувати природоохоронну діяльність підприємства та впроваджувати соціальні проєкти екологічної спрямованості.

Наші очікування:

  • успішне поєднання бізнесу та екологічних інтересів суспільства.