null

Життя та здоров’я працівників – є пріоритетом №1 для «АрселорМіттал Кривий Ріг». В структурі підприємства функціонують дві поліклініки, чотирнадцять лікувальних здоровпунктів і п’ять пунктів предзмінного огляду.

Мета їх діяльності:

  • своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь),   загальних та виробничо зумовлених захворювань, онкопатології у працівників;
  • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії  шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • розробки індивідуальних та групових заходів охорони здоров'я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
  • проведення відповідних оздоровчих заходів;
  • підтримки здоров'я персоналу.

В 2022 році періодичні медичні огляди пройшли 19010 працівників підприємства, що становить 99,8 % від річного плану. Оформлено на роботу, оглянуто при переведенні на іншу роботу та позачергово за направленням керівника - 818 працівників.

Щоденно до двох поліклінік приходять від 110 до 140 працівників підприємства. Вони отримують заключення і допуск до роботи, рекомендації з приводу поліпшення стану здоров’я та питань профілактики хронічних захворювань.

За  необхідності можуть пройти обстеження та отримати лікування чи направлення до спеціалізованих закладів охорони здоров’я. За результатами профогляду, враховуючи протипоказання до роботи за станом здоров’я, були працевлаштовані  (переведені на іншу роботу)  106 працівників.

Медичний центр підприємства продовжує роботу з профілактики раку молочної залози та туберкульозу. Маммографію в 2022 році пройшли 1012 жінок.  

За результатами профілактичного огляду на лікування  до стаціонарів  було скеровано  87 працівників підприємства,  59 з них скеровані на лікування і обстеження до науково дослідного інституту професійних захворювань.

Всі працівники лікуються за страховими полюсами страхової компанії «Країна». За умовами договору страхове покриття здійснюється при поліклінічній, стаціонарній і невідкладній допомозі, при здобутті лікування в денних стаціонарах уповноважених лікувальних установ, обстеженні, дозволяє отримувати медикаментозне забезпечення захворювань по страхових випадках, при додаткових програмах лікування. Страхова компанія гарантує організацію і оплату вартості медичних послуг не лише основного, але і супутніх захворювань, в разі їх загострення в процесі лікування.              
Протягом року на передзмінному та післязмінному контролі оглянуто 549 741 працівників.