null

З огляду на масштаби виробництва, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» прагне до постійного зростання показників якості екологічного стану навколишнього середовища, докладає максимум зусиль для попередження і мінімізації забруднення. На підприємстві приділяється особлива увага заходам, які призводять до зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище, з урахуванням міжнародних і європейських вимог, соціального і економічного розвитку, збалансованого розвитку виробництва, що свідчить про високий рівень свідомості та екологічної культури виробництва.

З 2006 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестував в екологію понад 10 млрд грн. За цей час реконструйовано і побудовано 138 високоефективних газоочисних установок.

У 2021 році загальні витрати на охорону довкілля склали 2 017,832 тис грн.

З моменту приватизації підприємства (2006-2021 р.р.) загальні викиди в атмосферу були знижені на 52,3%, скид стічних вод - на 70,3%, об’єм розміщення відходів - на 24,1%.

Основні інвестиційні проєкти ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з 2017 року:

 • Реконструкція установок очистки газу (ГОУ) від усіх 6-ти агломашин агломераційного цеха № 2
  Модернізація агломераційного виробництва - це пріоритетне завдання, оскільки частка викидів від цих виробничих об'єктів в загальному обсязі викидів становить близько 75%. В ході реалізації проєкту реконструйовано газоочисне устаткування агломашин №№ 1-6 від зон спікання агломерату і хвостових частин цих агрегатів. Змонтовані сучасні електрофільтри EKOPLANT виробництва Італії та Данії.

  Також встановлено нові запалювальні горни з енергоефективною системою запалювання, що забезпечило зниження витрати природного газу.

  У результаті викиди пилу знизилися в середньому на 80% від кожної агломашини.
  Додатково на всіх стадіях підготовки та подачі сировини і готового агломерату збудовано 12 нових  ГОУ з очисткою газів у рукавних фільтрах. На всіх ГОУ досягнуто концентрацію пилу 50 мг/м3.
 • Реконструкція коксових батарей №№5, 6 коксохімічного виробництва

  В ході реконструкції впроваджено природоохоронні заходи: технологія трамбування шихти з горизонтальним завантаженням - 100% ліквідовані неорганізовані викиди при завантаженні шихти; збудована установка безпилової видачі коксу; встановлено двері камер коксування зі спеціальними ущільненнями за рахунок чого зниження викидів склало 13%; збудовано 5 установок очищення газу на всіх стадіях транспортування коксу; збудована нова башта гасіння коксу.

  Екологічний ефект – зниження викидів від кожної батареї до 50%.
 • Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових установок очистки газу за конвертерами №№ 4 – 6 та допалюванням СО

  В ході реалізації проєкту збудовано три двухступеневі скрубери «СМС Симаг» (Німеччина) за кожним конвертером. Змонтована установка допалювання СО на факельних трубах, в результаті забезпечено допалювання СО до 99%.

  Досягнуто зниження викидів пилу на 90% від кожного конвертера.
 • Поетапна реконструкція хвостосховищ «Об'єднане», «Миролюбівське», «Третя карта», «Центральне» та їх зворотного водопостачання

  Ці об'єкти використовуються для розміщення відходів збагачення. Створено додаткові корисні ємності для складування хвостів збагачення без використання додаткових земельних ресурсів.
 • Ремонт енергетичного обладнання

  Виконані реконструкція зворотного циклу водопостачання від насосної станції № 9 на Прокат-3 металургійного виробництва та заміна ділянок водоводів "чистого" і "брудного" циклів.
 • Поточні витрати

  Щорічно виконуються планово-попереджувальні ремонти екологічного обладнання.

  Це - відновлення і обслуговування установок очищення газів, трубо- і пульпопроводів дробарної фабрики гірничого департаменту, ремонт пульпопроводів і очищення шламонакопичувачів шламового господарства рудозбагачувальних фабрик, ремонт технологічних установок очищення газу парогазового цеху.

На ПАТ «АМКР» ведеться постійне вдосконалення та оновлення основних фондів і технологічних процесів з урахуванням передових екологічних технологій. З початку приватизації на підприємстві реконструйовано низку технологічних агрегатів аглодоменного та сталеплавильного перетинів, коксохімічного виробництва, у конвертерному цеху збудовано відділення безперервного лиття сталі, що дозволило вивести з експлуатації морально застарілі виробництва: ДСПА-6 мартенівського цеху, кільцеву піч вогнетривно-вапняного цеху, Блюмінг-1, коксові батареї №№1 та 2 коксохімічного виробництва.