Впровадження автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства

В 2014 році на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» упроваджена та метрологічно атестована система, яка включає три пости контролю якості атмосферного повітря в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв і гірничого департаменту підприємства на межі санітарно – захисної зони. Пости контролю оснащені сучасними газоаналізаторами для вимірювання концентрацій оксиду вуглецю, оксидів азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню і пиломірами. Поточні дані вимірів в режимі он-лайн передаються на підприємство для оперативного реагування на зміни або відхилення.

У 2015 році ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжило практику регулярного розміщення на своєму веб-сайті інформації про результати контроль якості атмосферного повітря. Щомісячна інформація містить результати вимірів максимально-разових, середньодобових і середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на стаціонарних постах контролю.

З 2017 року дані автоматизованих постів спостережень в режимі он-лайн розміщуються на веб-сайті підприємства у вільному доступі. Така інформація дозволяє повною мірою інформувати громадськість Кривого Рогу про якість атмосферного повітря в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв та гірничого департаменту підприємства.

З метою передачі даних до виконкому Криворізької міської радив травні 2019 року підписано двосторонній «Меморандум взаємодії щодо передачі даних автоматизованих стаціонарних постів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про стан атмосферного повітря до виконкому Криворізької міської ради для висвітлення у модулі «ЕКОМОНІТОРИНГ» на офіційному веб-порталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр».

Підприємство забезпечило інтеграцію власних постів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в міську систему моніторингу, в тому числі передачу даних в режимі он-лайн, архівування даних, реєстрацію причин відсутності даних, внесення термінів повірки приладів, тощо.