null

Діюча в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» система менеджменту якості першу сертифікацію пройшла в 1994 році, коли підприємство отримало сертифікат на відповідність системи якості міжнародному стандарту ISО 9003.

З розвитком світової практики менеджменту, навколишнього ділового середовища та накопичення нових знань, змінювалася й розвивалася система менеджменту підприємства.

З 2010 система якості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відповідала вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

В період з 2010 по 2019 роки підприємством було успішно пройдені наглядові та ре-сертифікаційні аудити відповідності системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

У зв’язку з новим виданням стандарту ISO 9001 версії 2015 року, що містила суттєві зміни та концептуально-нові підходи до системи якості була проведена серйозна підготовча робота по впровадженню нових вимог і у 2019 році була пройдена сертифікація системи менеджменту якості підприємства на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2015. У 2022 відбулася її успішна ре-сертифікація.

Продукція підприємства сертифікована відповідно до вимог національних стандартів не лише України, але і інших держав - Німеччини, Великобританії, Франції, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Румунії, Болгарії, Молдови, Литви, Польщі, Ізраїлю, Австралії тощо.

За весь час від початку прийняття рішення про впровадження системи якості і до сьогодні ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» веде плідну співпрацю, як з технадзорними організаціями, так і всіма зацікавленими сторонами щодо поліпшення не лише якості продукції, а й системи менеджменту в цілому.

Так, в 2018  була впроваджена система менеджменту сталого розвитку у відповідності вимогам британського стандарту BES 6001 і ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стало першим у світі гірничо-металургійним підприємством повного циклу, який сьогодні має сертифікат менеджменту сталого розвитку та відповідального сорсінгу.

Для здійснення процедур, необхідних для сертифікації продукції в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» діє випробувальний центр, акредитований відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025. В заявленій Сфері акредитації, охоплено 96 найменувань матеріалів і більше 600 видів випробувань. Випробувальний центр ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вважається одним з найбільш укомплектованих в гірничо-металургійній галузі України. До складу випробувального центру входять:

  • експрес-лабораторія конверторного цеху, яка обслуговує конвертори та машини безперервного лиття заготовки;
  • хімічна лабораторія металургійного виробництва, задіяна у вхідному контролі сировини, матеріалів металургійного виробництва, твердого палива та поливо-мастильних матеріалів;
  • експрес-квантометричні лабораторії № 1 та № 2, які здебільшого обслуговують аглодоменні процеси підприємства;
  • лабораторія з фізико-механічних та металографічних випробувань, дозволяє проводити випробування сортового та арматурного прокату на всіх етапах його виробництва (приймально-здавальні випробування), а також випробування вогнетривкої сировини та виробів;
  • лабораторія металознавства, що спеціалізується на фізико-механічних та металографічних дослідженнях матеріалів та деталей для забезпечення технологічних процесів виробництва та ведення претензійної роботи.

Ще одним важливим підрозділом в забезпеченні ефективного функціонування системи якості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є метрологічний центр департаменту з якості.

У 2013 році метрологічний центр вперше підтвердила свою компетенцію як калібрувальна лабораторія, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO / IEC 17025. Про це свідчить атестат акредитації, виданий Національним агентством з акредитації України (НААУ). Акредитація необхідна для того, щоб забезпечити єдину технічну політику в галузі оцінки відповідності, довіру споживачів до результатів діяльності з оцінки відповідності, створити умови для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні.

Метрологічний центр ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» став першою лабораторією в Україні серед калібрувальних лабораторій промислових підприємств, яка має атестат акредитації на технічну компетентність по ДСТУ ISO / IEC 17025.

Метрологічна служба виконує калібрування засобів вимірювальної техніки геометричних та механічних величин, вимірювання тиску і вакууму, вимірювання температури і електричних величин з оцінкою невизначеності вимірювань. У 2015 році метрологічний центр департаменту з якості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розширив свою сферу акредитації роботами з калібрування оптико-фізичних засобів вимірювальної техніки (спектрометрів). В даний час метрологічний центр уповноважений калібрувати засоби вимірювань (в рамках затвердженої сфери акредитації), як для акредитованих лабораторій нашого підприємства, так і для інших підприємств України. Досягнутий результат усуває технічні бар'єри при сертифікації продукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що, безсумнівно, підвищує імідж підприємства.