ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Прес-релізи

Фонд державного майна України підтвердив виконання інвестиційних зобов'язань ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Кривий Ріг, 23 березня 2011. Фонд Державного Майна України підтвердив виконання ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» своїх інвестиційних зобов'язань згідно Договору купівлі-продажу підприємства в ході чергової, 21-ої за рахунком перевірки. Перевірка, яка проходила 14-17 березня 2011 р., була підсумковою за 2010 р. і підтвердила виконання підприємством своїх інвестиційних зобов'язань в 2010 р. В заключному акті перевірки всі інвестиційні зобов'язання у виробничій, соціальній сферах та сфері охорони навколишнього середовища, виконання яких було заплановано на 2010 р., визнано виконаними. Деякі зобов'язання підприємства в соціальній сфері були перевиконані, про що свідчить протокол конференції трудового колективу від 24 лютого 2011 року, в ході якої було затверджено звіт про виконання колективного договору за 2010 рік.

Рінат Старков, Генеральний директор ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: «Виконання своїх інвестиційних зобов'язань для нас завжди було питанням принциповим. Ми неухильно виконували їх протягом усіх п'яти років з дня приходу нового власника на підприємство. Всі ці п'ять років ми знаходимося під пильною увагою Фонду держмайна, який контролює з боку держави виконання нами своїх зобов'язань. В 2011 році ми завершимо виконання всіх соціальних зобов'язань: до кінця цього року ми повинні виконати всі заплановані соціальні проекти, в тому числі і по будівництву житла для співробітників. Хочу зауважити, що підприємство погодилося на продовження терміну дії соціальних зобов'язань, і замість п'яти років ми будемо виконувати їх протягом 6 років. Виробничі зобов'язання, термін дії яких був продовжений у зв'язку з форс-мажорними обставинами, ми будемо продовжувати виконувати згідно Договору купівлі-продажу».

Особливістю цієї перевірки стало те, що цілий перелік зобов'язань, які контролювалися протягом останніх п'яти років, було визнано такими, що повністю виконані. Під час наступних перевірок їхнє виконання вже не буде перевірятися Фондом Держмайна. Згідно Акту ФДМУ від 17.03.2011 р. такими, що виконані вважаються такі зобов'язання:

• забезпечити розвиток Товариства із спрямуванням його виробничої діяльності на випуск кінцевої продукції високого ступеню переробки, при цьому забезпечення реалізації товарного чавуну не більше як 5 (п’ять) відсотків обсягу його загального виробництва та товарної металевої заготовки не більш як 16 (шістнадцять) відсотків загального обсягу виробництва готового прокату;
• забезпечити збереження основної номенклатури конкурентоспроможних видів продукції, що існує на момент підписання Договору купівлі-продажу;
• забезпечити збереження тих видів економічної діяльності, які проводилися на момент підписання Договору купівлі-продажу;
• забезпечити дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) протягом 5 років з моменту підписання Договору купівлі-продажу на рівні не менш як 9500 млн. гривень в цінах 2005 року з урахуванням індексу інфляції;
• забезпечити нарахування та сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) у відповідності до вимог чинного законодавства України;
• забезпечити першочергову реалізацію продукції Товариства для потреб внутрішнього ринку за ринковими цінами;
• виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;
• реалізація комплексу заходів з реконструкції технологічної схеми подрібнення перетину (2006 р. – І півріччя 2009 року) та модернізації секцій збагачувальних фабрик №№8 РЗФ-1 і 12 РЗФ-2 (2006-2008 роки);
• реалізація заходів з реконструкції коксових батарей №№3 і 4 (2006-2007 роки) з впровадженням комплексу природоохоронних заходів;
• проведення модернізації 5 агломашин агломераційної фабрики металургійного виробництва з введенням сучасних пилогазоочисних установок (2006–2009 роки);
• здійснення будівництва комплексу шахти “Східна”, яка забезпечуватиме видачу порожніх порід і режим додаткового виходу на денну поверхню (2007–2010 роки);
• здійснення модернізації основних металургійних агрегатів усіх перетинів з впровадженням енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій та обладнання (згідно нормативів експлуатації агрегатів);
• здійснення реконструкції ТГЦ-2 з проведенням капітального ремонту турбокомпресорів №№9, 11 для забезпечення доменної печі №8 дуттям необхідних параметрів (2006-2008 роки);
• проведення реконструкції високовольтного електропостачання СПЦ-1, 2 та Блюмінг-1, 2 (2006-2008 роки);
• недопущення скорочення робочих місць та розірвання трудових договорів з працівниками Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом не менш як 6 місяців від дня переходу до нього права власності на пакет акцій, за винятком звільнення на підставі пункту 2 і 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю в Україні;
• проведення рекультивації території кар'єрів, відвалів, зон обрушення земної поверхні;
• здійснення реконструкції цеху сіркоочищення коксохімічного виробництва з метою досягнення рівня очищення коксівного газу до вмісту сірководню 0,5г/м ³ (2007 рік);
• здійснення будівництва полігону для розміщення та захоронення екологічно безпечним способом промислових і будівельних відходів виробництва (І півріччя 2007 року);
• впровадження системи екологічного моніторингу на основних джерелах викидів в зоні впливу Товариства;
• виконання комплексу водоохоронних заходів з раціонального використання водних ресурсів, поліпшення якості стічних вод та їхньої мінімізації;
• вжиття заходів щодо зниження пилопригнічення під час проведення масових вибухів у кар'єрах гірничо-збагачувального комплексу та шахтоуправління;
• проведення спеціальних робіт з пилопригнічення на прилеглих територіях відвалів, хвостосховищ, шламонакопичувачів металургійного виробництва, гірничо-збагачувального комплексу та шахтоуправління;
• модернізація та реконструкція основних фондів природоохоронного призначення в цехах Товариства.

Довідка:

Перевірки Фонду Держмайна є головним інструментом контролю з боку держави виконання підприємством своїх інвестзобов'язань після приватизації. Згідно з Законом України «Про приватизацію державного майна» контроль за виконанням компанією АрселорМіттал Дуїзбург ГМБХ зобов'язань, передбачених Договором №КПП-497 купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «КГМК Криворіжсталь» за конкурсом від 28 жовтня 2005 року, здійснює Фонд державного майна України. ФДМУ здійснює контроль виконання Компанією зобов'язань за Договором шляхом проведення щоквартальних перевірок діяльності ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». При цьому не менше як два рази на рік ФДМУ проводить виїзну перевірку, яка проводиться безпосередньо в ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Крім того, згідно з Угодою, незалежно від проведення перевірок, Компанія зобов'язана за запитом ФДМУ надавати в будь-який час всі необхідні матеріали, відомості такі документи, що підтверджують виконання зобов'язань за Договором. В ході перевірки ФДМУ вивчає фінансову та статистичну документацію ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також інші документи, що підтверджують фактичне виконання Компанією і ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»відповідних зобов'язань, передбачених Договором. За результатами перевірки виконання умов Договору складається акт, який підлягає підписанню ФДМУ, Компанією і ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». В акті перевірки вказується інформація відносно статусу виконання зобов'язань за Договором. Зобов'язання, виконання яких підтверджене актом, знімаються з контролю ФДМУ. В випадку ж виявлення ФДМУ невиконання будь-яких зобов'язань за Договором, до Компанії можуть бути застосовані санкції, передбачені Законом, які, в тому числі, включають право ФДМУ вимагати розірвання Договору і повернення акцій ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»в державну власність.

2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020  -  2021