ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Прес-релізи

Фонд державного майна України підтвердив виконання інвестиційних зобов'язань ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Кривий Ріг, 23 березня 2012 р. Фонд державного майна України (ФДМУ) підтвердив виконання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» своїх інвестиційних зобов'язань за Договором купівлі-продажу підприємства в ході чергової, 25-ої за рахунком перевірки. Перевірка, що відбулася 20-23 березня 2012 р., була підсумковою за 2011 р. і підтвердила виконання компанією-покупцем акцій своїх інвестзобов'язань в 2011 р. В акті перевірки всі зобов'язання в інвестиційній, виробничій, природоохоронній та соціальній сферах, виконання яких було заплановано на 2011 р., визнані виконаними.

Особливістю цієї перевірки стало те, що всі зобов'язання в соціальній сфері, які контролювалися впродовж останніх шести років, визнані такими, що виконані*, і вони будуть зняті з контролю Фонду держмайна. Повне виконання соціального блоку зобов'язань також підтверджує протокол конференції трудового колективу від 28 лютого 2012 р., в ході якої був затверджений звіт про виконання Колективного договору за 2011 р. Надалі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжуватиме виконання зобов'язань в соціальній сфері (оплата праці, соціальне забезпечення, медичне обслуговування) виключно відповідно до Колективного договору підприємства.

Артем Поляков, Генеральний директор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: «Це певною мірою етапна перевірка, оскільки вона підтверджує виконання підприємством своїх соціальних інвестзобов'язань, взятих новим власником під час покупки комбінату в 2005 р. Виконання масштабного переліку соціальних зобов'язань не припинялося і під час кризи, завдяки чому співробітники підприємства отримали необхідну соціальну підтримку. Всі ці роки підприємство сумлінно виконувало взяті на себе зобов'язання, а їхнє виконання контролювалося Фондом держмайна. Згідно з підписаною минулого року Додатковою угодою до Договору купівлі-продажу, підприємство добровільно вийшло з обставин форс-мажору і продовжує виконання інвестиційних зобов'язань у виробничій сфері, які були відстрочені в період кризи. Як відповідальний інвестор, ми підтверджуємо свій намір надалі виконувати всі інвестзобов'язання з метою розвитку підприємства та зміцнення його конкурентоспроможності. Цей процес, як і раніше, відбуватиметься максимально відкрито і прозоро, під контролем Фонду держмайна, в повній відповідності з вимогами чинного законодавства та положеннями Договору купівлі-продажу».

За підсумками перевірки діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в 2011 р. з 59 інвестиційних зобов'язань, які передбачені Договором купівлі-продажу:

• 44 зобов'язання – виконані в повному обсязі;
• 11 зобов'язань – виконуються;
• 4 зобов'язання – термін виконання не настав.

Крім того, згідно Концепції післяприватизаційного розвитку підприємства, яка є невід'ємною частиною Договору купівлі-продажу, загальний обсяг інвестицій та зобов'язань компанії «АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ», визначених в грошовому еквіваленті, складає 500 млн. доларів США. Станом на 1 січня 2012 р. компанія фактично інвестувала у виконання зобов'язань, передбачених Договором купівлі-продажу, 707,262 млн. доларів США. При цьому вказана сума не включає інвестиції, що здійснені компанією в діяльність ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», яка не передбачена Договором купівлі-продажу.

Довідка:
Перевірки Фонду держмайна є головним інструментом контролю з боку держави виконання підприємством інвестиційних зобов'язань після приватизації. Згідно з Законом України «Про приватизацію державного майна», контроль виконання Компанією «АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ» (акціонер ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») зобов'язань, передбачених Договором № КПП-497 купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «КГМК Криворіжсталь» за конкурсом від 28 жовтня 2005 р., здійснює Фонд держмайна України. ФДМУ здійснює контроль виконання Компанією зобов'язань за Договором шляхом проведення щоквартальних перевірок діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». При цьому не менше як два рази на рік ФДМУ проводить виїзну перевірку, яка проводиться безпосередньо в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Крім того, згідно з Договором, незалежно від проведення перевірок, Компанія зобов'язана за запитом ФДМУ в будь-який час надавати всі необхідні матеріали, відомості та документи, що підтверджують виконання зобов'язань за Договором.

Під час перевірки ФДМУ вивчає фінансову та статистичну документацію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також інші документи, що підтверджують фактичне виконання Компанією та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відповідних зобов'язань, передбачених Договором. Також ФДМУ здійснює огляд окремих побудованих об'єктів як соціальної, так і виробничої інфраструктури, проводить зустрічі з адміністрацією підприємства, а також з представниками первинних профспілкових організацій. За результатами перевірки виконання умов Договору складається акт, який підписується ФДМУ, Компанією та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Акт перевірки містить інформацію щодо статусу виконання зобов'язань за Договором. Зобов'язання, виконання яких підтверджене актом, знімаються з контролю ФДМУ. У разі ж виявлення ФДМУ невиконання будь-яких зобов'язань за Договором, до Компанії можуть бути застосовані санкції, передбачені чинним законодавством України та Договором купівлі-продажу, які, в тому числі, включають право ФДМУ вимагати розірвання Договору та повернення акцій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в державну власність.

14 травня 2009 р. у зв'язку з форс-мажором Компанія «АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ» і ФДМУ уклали Договір про внесення змін до Договору купівлі-продажу. Відповідно до цього Договору 1 жовтня 2008 р. було визначено датою виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), підтверджених Торгово-промисловою палатою України. В Договорі сторони визначили критерії для визначення терміну дії та моменту припинення форс-мажорних обставин. Відповідно до Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу «АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ» протягом дії форс-мажору має право припинити виконання деяких інвестзобов'язань. При цьому загальний термін виконання таких зобов'язань подовжується згідно з умовами Додаткової угоди. Продовження терміну контролю виконання соціальних зобов'язань до 2011 р. включно було обумовлено положеннями Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу, що в 2009 р. було укладено між Компанією «АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ» і ФДМУ у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

Незважаючи на те, що економічні показники ПАТ «АрселорМіттал Кривій Ріг» і світової металургійної галузі ще дозволяють відстрочення деяких інвестзобов'язань, 3 жовтня 2011 р. Компанія «АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ» підписала з ФДМУ Додатковий договір про добровільний вихід з обставин форс-мажору, дія яких була припинена 31 грудня 2011 р. Відповідно, з 1 січня 2012 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжує виконання зобов'язань згідно з умовами підписаної угоди.
__________________________
* Термін виконання зобов'язання з досягнення рівня середньої заробітної плати не менше, ніж розмір, передбачений мінімальним галузевим стандартом оплати праці робітника основних цехів металургійного виробництва не настав. Відповідно до Додаткового договору до Договору купівлі-продажу про добровільний вихід з обставин форс-мажору виконання цього зобов'язання відстрочено до 2014 р.

2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020  -  2021