ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Прес-релізи

Фонд державного майна України підтвердив виконання приватизаційних зобов'язань відносно ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за результатами 6 місяців 2012 р.

Кривий Ріг, 2 жовтня 2012 р. Фонд державного майна України (ФДМУ) підтвердив виконання компанією «АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ» (власником акцій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») інвестиційних зобов'язань за Договором купівлі-продажу за результатами першого півріччя 2012 р. Чергова, 26-та за рахунком перевірка ФДМУ відбулася в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 24-27 вересня 2012 р.

В 2012 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжує повною мірою забезпечувати виконання зобов'язань в соціальній сфері (оплата праці, соціальне забезпечення, медичне обслуговування) відповідно до Колективного договору підприємства, незважаючи на те, що станом на 31 грудня 2011 р. основна частина зобов'язань в соціальній сфері, які контролювалися впродовж останніх шести років ФДМУ, визнані такими, що виконані*. Після добровільного виходу компанії-покупця з обставин форс-мажору, з початку 2012 р. повною мірою відновлено реалізацію інвестиційних зобов'язань компанії у виробничій сфері згідно з Договором купівлі-продажу.

Невід'ємною частиною Договору купівлі-продажу є Концепція післяприватизаційного розвитку ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що передбачає загальний обсяг інвестицій та зобов'язань компанії-покупця в розмірі, еквівалентному 500 млн. доларів США. Станом на 1 липня 2012 р. компанія фактично інвестувала у виконання зобов'язань, передбачених Договором купівлі-продажу, 748,01 млн. доларів США. При цьому вказана сума не включає інвестиції, здійснені в проекти, виконання яких в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» прямо не передбачено Договором купівлі-продажу.

Довідка:
Перевірки Фонду держмайна є головним інструментом контролю з боку держави виконання підприємством інвестиційних зобов'язань після приватизації. Згідно з Законом України «Про приватизацію державного майна», контроль виконання Компанією «АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ» (мажоритарний акціонер ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») зобов'язань, передбачених Договором № КПП-497 купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «КГМК Криворіжсталь» за конкурсом від 28 жовтня 2005 р., здійснює Фонд держмайна України. ФДМУ здійснює контроль виконання Компанією зобов'язань за Договором шляхом проведення щоквартальних перевірок діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». При цьому не менше як два рази на рік ФДМУ проводить виїзну перевірку, яка проводиться безпосередньо в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Крім того, згідно з Договором, незалежно від проведення перевірок, Компанія зобов'язана за запитом ФДМУ в будь-який час надавати всі необхідні матеріали, відомості та документи, що підтверджують виконання зобов'язань за Договором.

Під час перевірки ФДМУ вивчає фінансову та статистичну документацію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також інші документи, що підтверджують фактичне виконання Компанією та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відповідних зобов'язань, передбачених Договором. Також ФДМУ здійснює огляд окремих побудованих об'єктів як соціальної, так і виробничої інфраструктури, проводить зустрічі з адміністрацією підприємства, а також з представниками первинних профспілкових організацій. За результатами перевірки виконання умов Договору складається акт, який підписується ФДМУ, Компанією та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Акт перевірки містить інформацію щодо статусу виконання зобов'язань за Договором. Зобов'язання, виконання яких підтверджене актом, знімаються з контролю ФДМУ. У разі ж виявлення ФДМУ невиконання будь-яких зобов'язань за Договором, до Компанії можуть бути застосовані санкції, передбачені чинним законодавством України та Договором купівлі-продажу, які, в тому числі, включають право ФДМУ вимагати розірвання Договору та повернення акцій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в державну власність.

14 травня 2009 р. у зв'язку з форс-мажором Компанія «АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ» (нова назва – «АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ») і ФДМУ уклали Договір про внесення змін до Договору купівлі-продажу. Відповідно до цього Договору 1 жовтня 2008 р. було визначено датою виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), підтверджених Торгово-промисловою палатою України. В Договорі сторони визначили критерії для визначення терміну дії та моменту припинення форс-мажорних обставин. Відповідно до Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу «АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ» протягом дії форс-мажору має право припинити виконання деяких інвестзобов'язань. При цьому загальний термін виконання таких зобов'язань подовжується згідно з умовами Додаткової угоди. Продовження терміну контролю виконання соціальних зобов'язань до 2011 р. включно було обумовлено положеннями Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу, що в 2009 р. було укладено між Компанією «АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ» і ФДМУ у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

Незважаючи на те, що економічні показники ПАТ «АрселорМіттал Кривій Ріг» і світової металургійної галузі ще дозволяють відстрочення деяких інвестзобов'язань, 3 жовтня 2011 р. Компанія «АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ» підписала з ФДМУ Додатковий договір про добровільний вихід з обставин форс-мажору, дія яких була припинена 31 грудня 2011 р. Відповідно, з 1 січня 2012 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжує виконання зобов'язань згідно з умовами підписаної угоди.

__________________________
* Термін виконання зобов'язання з досягнення рівня середньої заробітної плати не менше, ніж розмір, передбачений мінімальним галузевим стандартом оплати праці робітника основних цехів металургійного виробництва не настав. Відповідно до Додаткового договору до Договору купівлі-продажу про добровільний вихід з обставин форс-мажору виконання цього зобов'язання відстрочено до 2014 р.

2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020  -  2021