ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Прес-релізи

Фонд державного майна України підтвердив виконання приватизаційних зобов'язань ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Кривий Ріг, 28 травня 2012 р. Фонд державного майна України (ФДМУ) підтвердив виконання компанією «АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ» (власник 95,13% акцій ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») інвестиційних зобов'язань за Договором купівлі-продажу. Чергова, 27-ма за рахунком перевірка ФДМУ, що проходила в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 20-23 травня 2013 р., була підсумковою за 2012 р. і підтвердила виконання компанією-покупцем акцій своїх інвестзобов'язань в 2012 р. У акті перевірки всі зобов'язання в інвестиційній, виробничій, природоохоронній та соціальній сферах, термін виконання яких настав, визнані виконаними.

В 2012 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжувало повною мірою забезпечувати виконання зобов'язань в соціальній сфері (оплата праці, соціальне забезпечення, медичне обслуговування) відповідно до Колективного договору підприємства, не зважаючи на те, що за станом на 31 грудня 2011 р. основна частина зобов'язань в соціальній сфері, що контролювалися впродовж останніх шести років ФДМУ, визнані такими, що виконані*.

За результатами 2012 р. рівень середньої заробітної плати в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найвищим серед металургійних підприємств України. Середньомісячна заробітна плата (без урахування виплат за Програмою добровільного звільнення) в 2012 р. склала 5 290,3 грн. Загальне підвищення тарифів і окладів працівників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» склало 12,55%. Винагорода за підсумками роботи підприємства за 2011 р. була виплачена робітникам в повному обсязі в березні 2013 р.

Адміністрація ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» здійснює всі можливі заходи, щоб максимально пом'якшити вимушений процес вивільнення робітників, забезпечуючи їм підтримку та соціальний захист. У 2013 р. у зв'язку із змінами виробничих процесів і організації праці в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» планується ліквідація 1 183 посад в металургійному та коксохімічному виробництвах і 316 посад в гірничому департаменті, що складає 4,6% від загальної чисельності працівників на підприємстві. Це не означає, що таку ж кількість персоналу буде звільнено за скороченням штату: всім робітникам, посади яких будуть ліквідовані, перш за все, пропонується можливість скористатися існуючими вакансіями та перейти на іншу позицію в рамках підприємства. Наразі в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є в наявності понад 2 500 вакансій на різні посади/професії. За необхідністю працівники коштом підприємства отримують можливість пройти перенавчання та перекваліфіковуватися відповідно до вимог вибраної ними вакансії. Якщо працівник відмовляється переходити на будь-яку із запропонованих йому вакантних посад, підприємство надає йому право покинути компанію за програмою добровільного звільнення із здобуттям грошової компенсації.

Невід'ємною частиною Договору купівлі-продажу є Концепція післяприватизаційного розвитку ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», яка передбачає загальний обсяг інвестицій та зобов'язань компанії-покупця в розмірі, еквівалентному 500 млн. доларів США. В 2006-2012 рр. компанія фактично інвестувала у виконання зобов'язань, передбачених Договором купівлі-продажу, 765,6 млн. дол. США. При цьому вказана сума не включає інвестиції, здійснені в проекти, виконання яких в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» прямо не передбачено Договором купівлі-продажу.

Довідка:
Перевірки Фонду держмайна України є головним інструментом контролю з боку держави над виконанням підприємством інвестиційних зобов'язань після приватизації. Фонд держмайна здійснює контроль виконання Компанією «АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ» (мажоритарний акціонер ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») зобов'язань за Договором шляхом проведення щоквартальних перевірок діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». При цьому не менше двох разів на рік ФДМУ проводить виїзну перевірку, яка проводиться безпосередньо в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Крім того, згідно з Договором, незалежно від проведення перевірок, Компанія зобов'язана за запитом ФДМУ у будь-який час надавати всі необхідні матеріали, відомості та документи, що підтверджують виконання зобов'язань за Договором.

В ході перевірки ФДМУ вивчає фінансову та статистичну документацію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також інші документи, які підтверджують фактичне виконання Компанією та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відповідних зобов'язань, передбачених Договором. Також ФДМУ здійснює огляд окремих побудованих об'єктів як соціальної, так і виробничої інфраструктури, проводить зустрічі з адміністрацією підприємства, а також з представниками первинних профспілкових організацій. За результатами перевірки виконання умов Договору складається акт, який підписується ФДМУ, Компанією та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Акт перевірки містить інформацію про статус виконання зобов'язань за Договором. Зобов'язання, виконання яких підтверджене актом, знімаються з контролю ФДМУ. У разі ж виявлення ФДМУ невиконання будь-яких зобов'язань за Договором, до Компанії можуть бути застосовані санкції, передбачені чинним законодавством України та Договором купівлі-продажу, які, в тому числі, включають право ФДМУ вимагати розірвання Договору та повернення акцій ПАТ «АрселорМіттал Кривою Ріг» в державну власність.

__________________________
* Термін виконання зобов'язання щодо досягнення рівня середньої заробітної плати не менше, чим розмір, передбачений мінімальним галузевим стандартом оплати праці робітника основних цехів металургійного виробництва не настав. Відповідно до Додаткового договору до Договору купівлі-продажу про добровільний вихід з обставин форс-мажору виконання цього зобов'язання відстрочене до 2014 р.

2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020  -  2021