ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Прес-релізи

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: підсумки 2013 року

Кривий Ріг, 24 квітня 2014 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», найбільше металургійне підприємство України, сьогодні оголосило результати своєї діяльності за 2013 рік.

КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

• Чистий дохід від реалізації продукції склав 28,25 млрд. грн.
• Валовий збиток склав 0,02 млрд. грн.
• Чистий збиток склав 1,52 млрд. грн.
• Сума капітальних інвестицій склала 1,3 млрд. грн. в 2013 р.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА БЕЗПЕКА

Пріоритетом №1 як компанії АрселорМіттал, так і ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є охорона праці та створення безпечних умов праці для своїх робітників. У 2013 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестувало в охорону праці та заходи з промислової безпеки 186,3 млн. грн. (у 2012 р. – 183,2 млн. грн.).

За результатами роботи в 2013 р. в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» коефіцієнт частоти виробничого травматизму (кількість нещасних випадків на 1 мільйон відпрацьованих людино-годин) склав 0,58. Не зважаючи на значні інвестиції та системну роботу із запобігання ризикам у сфері охорони праці та виробничої безпеки в 2013 р., в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» сталося 3 нещасних випадки із смертельним результатом: 2 випадки з працівниками підрядної організації та 1 випадок з працівником підприємства. Для створення дійсно безпечного робочого середовища ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у додаток до інвестицій, продовжує системне навчання своїх робітників і працівників підрядних організацій за всіма напрямками в області охорони праці, а також здійснює постійний контроль дотримання норм виробничої безпеки.

В 2013 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» впровадило більше 400 заходів за ключовими напрямками в сфері охорони праці: створення комфортних і безпечних умов праці робітників, запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням. Серед багаточисельних проектів 2013 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у сфері охорони праці, направлених на покращення умов праці для робітників і запобігання виробничому травматизму:
• придбання навантажувачів для механізації важких робіт в ливарно-ковальському та кисневому виробництвах;
• придбання механізованого інструменту для механізації важких робіт в цеху ремонту колій;
• реконструкція електропостачання споживачів шлакопереробного цеху з метою запобігання нещасним випадкам під час виконання робіт з ремонту та обслуговування електрообладнання;
• придбання поливальної техніки (автомобілів БілАЗ), автовишки АГП-30-5 на шасі МАЗ-631705 і ВС-26 на шасі КамАЗ-43118 для гірничотранспортного цеху гірничого департаменту;
• придбання гідравлічного підйомника Nifty-210 для управління капітальних і поточних ремонтів гірничого департаменту.

ВИРОБНИЦТВО

Вид продукції 2013 (млн. т) 2012 (млн. т) 2013 в порівнянні з 2012, %
Видобуток руди 25,5 24,9 102,3
Кокс 6% вл. 1,4 2,1 67,2
Концентрат 10,2 9,8 104,6
Агломерат 10,2 10,4 97,9
Чавун 5,6 5,6 99,9
Сталь 6,4 6,4 100,2
Прокат 5,7 5,6 101,2


В 2013 р. обсяг продажів металопродукції виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» склав 5,7 млн. т, що є найвищим показником за останні 5 років і на 4% перевищило обсяг продажів в 2012 р.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» зміцнило постачання на свої ключові ринки, підвищило швидкість звороту замовлень і доставки продукції споживачам. У 2013 р. експорт склав 86% (в порівнянні з 86,4% в 2012 р.). У 2013 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» постачало продукцію в 43 країни світу. Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіон Близького Сходу, а також Росія та інші країни СНД у зв'язку з ефективною та вигідною логістикою. Доля відвантажень на ринок України підвищилася та склала 14% від загального обсягу продажів в 2013 р.

В 2013 р. в рамках розвитку власної дистриб'юторської мережі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відкрило два нові офіси продажів в Україні (м. Львів і м. Донецьк), два офіси в Росії та один офіс в Азербайджані, і крім того, три власні склади готової продукції в м. Київ, м. Одеса і с. Вільне Криворізького району, які орієнтовані на внутрішній ринок України. Розширення мережі дистрибуції дозволило підприємству збільшити обсяги продажів своєї металопродукції та побудувати довгострокову співпрацю з новими клієнтами, зокрема будівельними компаніями, завдяки прямим контактам в різних регіонах. Робота додаткових офісів продажів і складських майданчиків забезпечує підприємству можливість покращити управління ефективністю ланцюжком постачань і максимально врахувати потреби клієнтів.

МОДЕРНІЗАЦІЯ

В 2013 р. основні інвестиційні проекти ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» були направлені на підвищення виробничої ефективності, заміну застарілого обладнання на нове та екологічно безпечне, а також на зниження промислового впливу на регіон, в якому працює підприємство. В 2013 р. сума капітальних інвестицій у виконання програми модернізації ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» склала 1,3 млрд. грн.

Ключові проекти програми модернізації 2013 р.:
• роботи з реконструкції бункерної естакади, ливарного двору, цеху водопостачання, часткової заміни кожуха печі в рамках капітального ремонту I розряду доменної печі №6, що наразі продовжується;
• установка підігрівачів, модернізація автоматичної системи управління та реконструкція газоочисток обертових печей у вогнетривко-вапняному цеху;
• придбання 4 мобільних перевантажувачів для ділянки №2 копрового цеху;
• модернізація блюмінгу №2;
• реконструкція секції №2 рудозбагачувальної фабрики №1 гірничого департаменту;
• реконструкція хвостосховища «Четверта карта» з будівництвом гребель обвалування до позн. 156,0 м;
• реконструкція хвостового господарства та зворотного водопостачання в районі с. Миролюбівка з нарощуванням гребель обвалування до позн. 145,0 м.

ВКЛАД ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ, ОБЛАСТІ, МІСТА

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» робить істотний вклад до економіки України, Дніпропетровської області, міста Кривий Ріг, як один з найбільших платників податків в країні. В 2013 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» сплатило до бюджету та державних цільових фондів податків і зборів на загальну суму 2 635 млн. грн. З цієї суми 643 млн. грн. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» перерахувало до місцевих бюджетів, 912 млн. грн. – до державних цільових фондів, майже 1080 млн. грн. – до державного бюджету, з урахуванням 628 млн. грн. сплаченого податку на додану вартість при імпорті сировини та матеріалів.

ВКЛАДЕННЯ В ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ І РЕМОНТИ

Витрати 2013(млн. грн.) 2012(млн. грн.)
Всього 2 746,7 2 909,9
в тому числі
капітальні інвестиції в створення та оновлення основних фондів 1 271,1 1 462,6
витрати на ремонти та утримання 1 475,6 1 447,3


ЕКОЛОГІЯ

В 2013 р. витрати ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на виконання природоохоронних заходів склали 325,6 млн. грн.

В 2013 р. фактичні викиди шкідливих речовин в атмосферу та скидання забруднюючих речовин із стічними водами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не перевищили дозволені державою. Основні екологічні показники впливу виробничої діяльності підприємства на навколишнє середовище знижено в порівнянні з 2012 р.:
• викиди забруднюючих речовин в атмосферу знижено на 4,9%;
• обсяг скидання стічних вод знижено на 22,1%;
• об'єм розміщення відходів в навколишньому середовищі знижено на 2,4%.

В 2013 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» здійснило цілий ряд екологічних проектів, які дозволили знизити негативний вплив виробничої діяльності на навколишнє середовище. Основними природоохоронними проектами 2013 р. були:
• реконструкція установки очищення газу від деревообробних верстатів ділянки складського господарства гірничого департаменту. Екологічний ефект – запобігання викидам забруднюючих речовин в атмосферу на 3,1 тонн/рік.
• реконструкція установки очищення газу від деревообробних верстатів ремонтно-будівельної ділянки шахтоуправління гірничого департаменту. В результаті ліквідовано джерело викидів, екологічний ефект – запобігання викидам забруднюючих речовин в атмосферу на 6,7 тонн/рік.
• відключення металевих газових рекуператорів в блюмінгу №2, внаслідок чого газова суміш безпосередньо потрапляє на пристрій пальника на нагрівальні колодязі №№13-24. В результаті досягнуто державний норматив гранично-допустимих викидів з оксиду вуглецю – 250 мг/м3, знижено викиди на 19,6 тонн за фактичний відпрацьований час в режимі досягнутого стандарту.
• ремонт, наладка установки очищення газу та технологічного обладнання камерної печі в фасонночавуноливарному цеху. В результаті досягнуто державний норматив гранично-допустимих викидів з оксиду вуглецю – 250 мг/м3.
• виведення з експлуатації технологічного обладнання у вогнетривко-вапняному цеху (зокрема, помольно-дробильне відділення; ділянка виробництва вогнетривів). В результаті ліквідовано 18 джерел викидів, екологічний ефект – запобігання викидам забруднюючих речовин в атмосферу на 15,8 тонн/рік.
• виконання поетапної реконструкції хвостосховищ «Об'єднане» і «Миролюбівське» та їхнього зворотного водопостачання. Створено додаткові корисні ємкості для складування хвостів збагачення виробництва без використання додаткових земельних ресурсів.
• будівництво пускового комплексу – автоматичного посту контролю якісного та кількісного складу стічних вод. Проект передбачає автоматизацію оперативного моніторингу обсягу та вмісту забруднюючих речовин в стічних водах, які скидаються в обвідній канал.

В 2013 р. в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжувалися роботи з впровадження локальної комплексної системи екологічного контролю та моніторингу навколишнього середовища. Впровадження цього проекту дозволить забезпечити загальний контроль якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства, якісних і кількісних показників стічних вод, моніторинг промислових викидів від стаціонарних джерел. Ці роботи ведуться за декількома напрямками в рамках автоматизованого контролю стану повітря та води.

Впровадження автоматизованої підсистеми моніторингу атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони підприємства З 2011 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» веде роботи з будівництва трьох автоматизованих постів на території м. Кривий Ріг в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв і гірничого департаменту підприємства. В 2013 р. автоматизований пост контролю в зоні впливу коксохімічного виробництва підприємства пройшов дослідно-промислову експлуатацію. Наразі також функціонує автоматизований пост в зоні впливу металургійного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». У 2011-2013 рр. витрати підприємства на установку цих автоматичних постів контролю склали 1,4 млн. грн.

Також ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вже здійснило постачання обладнання третього автоматизованого поста в зоні впливу гірничого департаменту підприємства. Після введення автоматизованої підсистеми моніторингу атмосферного повітря в 2014 р. результати цілодобового контролю автоматично в режимі онлайн передаватимуться в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для оперативного реагування на зміни або відхилення.

В 2013 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розпочало практику регулярного розміщення на своєму веб-сайті інформації про контроль якості атмосферного повітря в зоні промислового впливу підприємства в Кривому Розі. Щомісячне розміщення цих даних у відкритому доступі дозволяє повною мірою інформувати громадськість Кривого Рогу про якість атмосферного повітря в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв і гірничого департаменту підприємства. Інформація, яка щомісячно розміщується на веб-сайті ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», містить результати вимірів максимально-разових, середньодобових і середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на стаціонарних постах контролю за 18 інгредієнтами.

Впровадження автоматизованої підсистеми моніторингу стічних вод
З 2011 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» проводить роботи з впровадження комплексу підсистеми моніторингу стічних вод. Сучасне обладнання та комплектуючі технічні засоби дозволять забезпечити автоматичний безперервний вимір вмісту хлоридів, заліза, нафтопродуктів, зважених речовин, водневого показника в стічній воді та об'єм скидання.

В 2013 р. виконано будівництво пускового комплексу – автоматичного поста контролю на обвідному каналі, придбано та встановлено аналітичне обладнання, що дасть можливість отримувати оперативну інформацію про кількісні та якісні показники стічних вод в обвідному каналі. В 2011-2013 рр. витрати ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на впровадження системи моніторингу стічних вод склали 5,8 млн. грн.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» забезпечує соціальний захист для всіх своїх працівників відповідно до Колективного договору підприємства. Соціальні стандарти ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одними з найвищих в галузі, і в 2013 р. підприємство направило 3 млрд. 405 млн. грн. на виконання зобов'язань Колективного договору. Колдоговір містить зобов'язання підприємства в області охорони праці та здоров'я, організації та оплати праці робітників, соціального захисту персоналу.

Колективний договір підприємства визначає основні напрямки в рамках соціальної підтримки персоналу (лікування та відпочинок в оздоровчих комплексах і здравницях України, медичне страхування, оплачувані лікарняна та щорічна відпустки). Фінансування соціальних витрат підприємства здійснюється відповідно до двох документів: кошторису соціальних і матеріальних виплат, а також програми заходів з покращення соціально-побутових умов працівників. Для виконання цієї програми підприємство виділяє кошти у розмірі 0,5% від суми реалізованої продукції за попередній рік. Програма передбачає проекти в наступних напрямках: ремонти та технічне переоснащення об'єктів соціально-побутового та оздоровчого призначення. В 2013 р. на покращення соціально-побутових умов, а також умов відпочинку, оздоровлення та лікування було витрачено 157,2 млн. грн. Крім того, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» направило на соціальні і матеріальні виплати 137,8 млн. грн. в 2013 р.

Персонал Фактична облікова чисельність персоналу станом на 31.12.2013 р. – 29 991 чол. За результатами 2013 р. рівень середньої заробітної плати в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найвищих серед найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України. В 2013 р. в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» середньомісячна заробітна плата склала 5 796,5 грн. (без урахування виплат за Програмою добровільного звільнення (ПДУ)). Розмір середньомісячної заробітної плати за 2013 р. перевищив рівень середньомісячної зарплати за 2012 р. на 9,6%.

Підвищення тарифних ставок і окладів робітникам підприємства здійснювалося двічі протягом 2013 р.: в січні на 1,15% і в грудні на 6,2%. В результаті розмір середньомісячної заробітної плати (без врахування виплат за ПДУ) працівників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» перевищив розмір середньомісячної заробітної плати робітників металургійних підприємств України більш ніж на 1 600 грн., а також розмір середньомісячної заробітної плати по Україні – більш ніж на 2 500 грн.

Оздоровлення працівників
В 2013 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» направило на відпочинок і оздоровлення працівників і членів їхніх родин більше 149 млн. грн. Ці кошти підприємство вклало, зокрема, в утримання, розвиток і обслуговування своєї соціальної інфраструктури – трьох дитячих оздоровчих таборів,, двох пансіонатів на узбережжі Чорного та Азовського морей, трьох приміських баз відпочинку, санаторію-профілакторію «Джерело», а також виділило на закупівлю санаторно-курортних путівок в здравниці України для робітників.

Понад 4 тисячі дітей працівників були оздоровлені в дитячих оздоровчих таборах і більше 6 тисяч робітників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і членів їхніх родин скористалися можливістю відпочинку в пансіонатах підприємства в 2013 р. Працівники підприємства також проходять санаторно-курортне лікування у всеукраїнських здравницях, де в 2013 р. було оздоровлено більше 5 тисяч робітників і членів їхніх родин. У 2013 р. сума витрат ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на придбання санаторно-курортних путівок для працівників підприємства склала 39 млн. грн. Продаж путівок робітникам підприємства здійснюється за пільговою вартістю.

Розвиток місцевих громад
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щорічно інвестує кошти на благодійні цілі, розвиток освіти, культури та охорону здоров'я на регіональному рівні, впроваджуючи соціальні проекти в Кривому Розі та регіонах. У 2013 р. в розвиток місцевих громад підприємство інвестувало 57,8 млн. грн. Ключові соціальні проекти ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг в 2013 р.:
• 50 млн. грн. для реалізації соціальних проектів в сферах охорони здоров'я та освіти в Дніпропетровській області в рамках співпраці з місцевою владою;
• 2,5 млн. грн. для фінансування проектів, направлених на вирішення соціально-екологічних проблем, розвиток, будівництво, утримання соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Кривий Ріг в рамках співпраці з місцевою владою;
• 2,3 млн. грн. для впровадження енергозберігаючих технологій, проведення ремонтних робіт в школах, дитячих садках, лікарнях селищ Широківського району, розташованих в зоні впливу виробничої діяльності гірничого департаменту підприємства;
2 млн. грн. для покращення умов навчання в школі смт. Високопілля, а також реконструкції будинку культури в смт. Архангельське Високопільського району Херсонської області, який розташований в зоні промислового впливу ПАТ «АрселорМіттал Берислав», постачальника вапняку для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
• 380 тис. грн. для придбання сучасного медичного обладнання для Міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії інфекційної лікарні №1 м. Кривий Ріг;
• 330 тис. грн. для будівництва 22 дитячих майданчиків в Дзержинському районі м. Кривий Ріг;
• 109,8 тис. грн. для проведення на базі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» форуму «Інноваційні інструменти місцевого розвитку» за участю представників 15 областей України, Канади та Європейського банку реконструкції та розвитку. Основні теми форуму: підтримка соціального розвитку міст і взаємодія з місцевими органами самоврядування.


2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020  -  2021