ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Соціальні новини

Результати природоохоронної діяльності ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2009 рік

Ключові показники:


• Загальні екологічні витрати ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в 2009 р. склали 256,887 млн. грн. Серед них капітальні інвестиції - 224,334 млн. грн., що складає 14,5% від загальних інвестицій в технічне переоснащення основних виробничих фондів підприємства; інвестиції в технічне переоснащення з впровадженням сучасних екологічно безпечних технологій (капітальне будівництво та капітальні ремонти) – 1 543 млн. грн.
• Рівень дії виробничої діяльності на навколишнє середовище значно зменшений: викиди забруднюючих речовин в атмосферу знижені на 17,2%; об’єм скидання стічних вод зменшений на 52,3%; об’єм розміщення відходів в навколишнім середовищі скорочений на 43,2%.


Основні природоохоронні заходи


В 2009 році з метою зменшення негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконало наступні екологічні проекти:

Модернізація установок очищення газу на ділянках чавунного та кольорового литва ливарно-ковальського виробництва: двох електродугових сталеплавильних печей (ДСП-0,5, 5 тонн) і сушильного барабану.
В ході реконструкції виконано заміну застарілих пиловловлюючих апаратів на сучасний рукавний фільтр Ф-1-650-02. В результаті досягнуто очищення від пилу газів, що відходять, до 20 мг/м3, а фактичне зниження викидів за 2009 рік склало 128,44 тонн.

Реконструкція установок очищення газу на ділянці сталевого литва ливарно-ковальського виробництва: чотирьох електродугових сталеплавильних печей (ДСП-3, 6, 12, 25 тонн).
В ході реконструкції встановлені пилоочисні апарати фірми «Дантерм Фільтрейшн», що дозволяють виконувати двоступінчате очищення газів: перше в скіммері (аналог циклону), друге – в рукавних касетних фільтрах типу FS; також впроваджена система екологічного моніторингу концентрацій СО, SO2, NO2 і система контролю запиленості газів, що відходять. В результаті досягнуто очищення від пилу газів, що відходять, до 20 мг/м3; фактичне зниження викидів за 2009  рік склало 2,613 тонн.

*На фото: Виконана реконструкція установок очищення газу на ділянці сталевого литва ливарно-ковальського виробництва.

Впровадження системи обробки аглошихти поверхнево-активними речовинами в агломераційному цеху металургійного виробництва.
Система по обробці шихти поверхнево-активними речовинами (ПАР) змонтована в шихтовому відділенні агломераційного цеху металургійного виробництва на конвеєрах №№ 24, 25. В якості ПАР для обробки аглошихти застосовується суміш триетаноламінових солей алкілсульфатів первинних жирних кислот. Дана система обробки аглошихти ПАРами впроваджена також і в агломераційних цехах гірничого департаменту підприємства. В результаті впровадження даної технології викиди пилу в атмосферу при виробництві агломерату знижені до 30%; фактичне зниження викидів за 2009 рік склало 474,0 тонн.

Фізико-хімічне закріплення поверхонь, що пилують, хвостосховищ гірничого департаменту.
Заходи щодо пилопридушення поверхонь, що пилують, хвостосховищ «Об’єднане», «Миролюбівське» та аварійної ємності гірничо-збагачувального комплексу гірничого департаменту проводяться на підприємстві щорік. Для цього застосовується хімічне закріплення в’язким розчином природного бішофіту. У 2009 році закріплено 71 га поверхонь, що пилують, фактичне зниження викидів за 2009 рік склало 732,686 тонн.

*На фото: Процес пилопридушення поверхонь, що пилують, хвостосховищ ГЗК гірничого департаменту. Застосовується хімічне закріплення в’язким розчином природного бішофіту.

Застосування природоохоронних заходів при виробництві масових вибухів в кар’єрах підприємства.
В 2009 році в кар’єрах підприємства здійснено 49 масових вибухів із застосуванням безтротиловмісних ВР у кількості 99,8% від загальної кількості ВР, тротиловмісних – 0,2% від загальної кількості ВР. Об’єми валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з врахуванням виконання природоохоронних заходів, склали:    
- за 2009 рік – 193,025 т;  
- за 2008 рік – 739,948 т.

Фактичне зниження викидів за 2009 рік, по відношенню до 2008 року, склало 687,53 т (-73,9%).

Проект «Капітальний ремонт існуючих комунікацій і очисних споруд зливової каналізації автотранспортного цеху (автоколона №7).
Очікуваний ефект проекту - зниження надходження в річку Саксагань завислих речовин – на 0,108 т/рік, нафтопродуктів – на 0,0061т/рік.

Реконструкція хвостового господарства та зворотного  водопостачання хвостосховища «Об’єднане» з нарощуванням гребель обвалування до відмітки 146 м.
На хвостосховищах застосовується картовий намив, що дозволяє знизити техногенне навантаження на навколишнє середовище в результаті запобігання пиління сухих пляжів. В 2009 році створена корисна ємність для складування хвостів збагачення - 3,150 млн.м3.


*На фото: Хвостосховище «Об’єднане» після нарощування гребель обвалування до відмітки 146 м.

Рекультивація порушених земель шахтоуправління з підземного видобутку руди.
В 2009 році було рекультивовано:
• 2,28 га  - технічний етап;
• 2,76 га  - біологічний етап.


Функціонування системи екологічного менеджменту


28 січня 2010 року за підсумками ресертифікаційного аудиту фахівцями «TNO Certification B.V.» встановлена відповідність системи екологічного менеджменту ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2004. Підприємству був виданий міжнародний сертифікат відповідності на період наступного сертифікаційного циклу, який набирає чинності з 18 квітня поточного року, що є підтвердженням екологічної надійності, а також зниження кількості значних екологічних аспектів з 99 в 2006 році до 77 в 2009 році.


Екологічний моніторинг


Моніторинг промислових викидів і атмосферного повітря:
• Лабораторний контроль 376 джерел промислових викидів металургійного та коксохімічного виробництв, а також гірничого департаменту здійснюється за 19 інгредієнтами.
• Контроль якості атмосферного повітря здійснюється за 10 інгредієнтами на межі санітарно-захисної зони металургійного та коксохімічного виробництв, гірничого департаменту, а також під час проведення підфакельних вимірів і масових вибухів.
• В 2009 році виконано 793 процедури лабораторного контролю на стаціонарних джерелах (28852 вимірів концентрацій забруднюючих речовин).

Нагляд природоохоронної діяльності.
Відділ нагляду природоохоронної діяльності служби охорони навколишнього середовища здійснює систематичні цілодобові перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства по всім напрямкам – охорона повітряного, водного басейнів, поводження з відходами та раціональне використання земель у всіх структурних підрозділах підприємства (347 установок очищення газів). Протягом 2009 року виконано 2232 перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в структурних підрозділах підприємства.

Моніторинг водного басейну.
Kонтроль водного басейну здійснюється за 31 інгредієнтом. За 2009 рік виконано 24168 визначень концентрацій забруднюючих речовин у водах.

Моніторинг грунту.
Групою атомно-емісійного аналізу випробувального центру служби охорони навколишнього середовища здійснюється контроль об’єктів навколишнього середовища за 16 інгредієнтами (елементний склад) на сучасному атомно-емісійному спектрометрі з індуктивно зв’язаною плазмою IRIS Intrepid II XDL виробництва американської компанії Thermo Electron Corporation. За допомогою даного приладу з високою точністю виконуються серійні визначення забруднюючих речовин в об’єктах навколишнього середовища (за 2009 рік виконано 2598 визначень).


Плани на 2010 рік:


На 2010 р. підприємством заплановано 66 природоохоронних заходів. Основні з них спрямовані на заміну фізично зношеного устаткування, на введення в експлуатацію сучасних газоочисних апаратів, мінімізацію розміщення відходів у навколишньому середовищі. Зокрема, заплановані наступні заходи:

• Модернізація газоочисних установок тракту подачі сипких матеріалів в конвертери та реконструкція газоочисних установок від конвертерів №№1-6 з подальшим збором конвертерних газів з метою їхньої утилізації;
• Модернізація газоочисних установок і вентиляційних систем агломераційних цехів №№1, 2, 3 гірничого департаменту;
• Реконструкція газоочисних установок дробильної фабрики ГЗК, дробильно-сортувальної фабрики шахтоуправління;
• Впровадження технології з перехоплення високомінералізованих фільтраційних вод від гідротехнічних побудов підприємства та системи моніторингу стічних вод; баланс формування фізико-хімічного складу стічних вод підприємства;
• Утилізація енергоємних промислових відходів і відходів 4 класу небезпеки.

2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020

При повному або частковому відтворенні інформації - посилання на https://ukraine.arcelormittal.com є обов'язковою умовою (для інтернет-ресурсів гіперпосилання).