ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Соціальні новини

Витрати на природоохоронну діяльність. Звіт за перший квартал 2012 р.

Капітальні інвестиції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в екологію та природоохоронні заходи за січень-березень 2012 р. склали 86,1 млн. грн., що складає 12,9% від капітальних інвестицій у виробництво, ремонти та утримання основних виробничих фондів (667,1 млн. грн.), у тому числі:  
• капітальне будівництво – 76,6 млн. грн.;
• ремонти та утримання – 9,5 млн. грн.

В порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. інвестиції в екологію в першому кварталі 2012 р. збільшені в 2,5 рази.

Співвідношення інвестицій в екологію відносно загальних інвестицій, млн. грн.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розробило план природоохоронної діяльності на 2012 р., що включає:
• заходи відповідно до екологічних програм Дніпропетровської області та м. Кривий Ріг;
• заходи щодо мінімізації утворення та розміщення відходів в навколишньому середовищі;
• заходи щодо забезпечення надійності експлуатації основних фондів природоохоронного призначення.

В 2012 р. в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» заплановано виконання робіт з 72 заходів:
• 41 – з капітального будівництва;
• 22 – з капітальних ремонтів основних фондів природоохоронного призначення;
• 9 – з утримання основних засобів.  
В 2012 р. планові витрати підприємства на природоохоронні заходи складають 224,8 млн. грн.

Основні природоохоронні заходи в першому кварталі 2012 р.

Коксохімічне виробництво. Цех уловлювання
Об'єднання повітряників апаратів і ємкостей бензолового відділення в загальний колектор

З метою зниження кількості викидів забруднюючих речовин проектом передбачено об'єднання повітряників апаратів і ємкостей в єдину колекторну систему з підключенням колекторів в газопровід прямого коксового газу коксових батарей №№5-6 перед первинними газовими холодильниками. В загальну систему будуть підключені джерела викидів від відділення охолоджування та конденсації коксового газу, сульфатного відділення, бензолового відділення, складу смоли та сирого бензолу.
Очікуваний екологічний ефект – зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 17,9 т/рік.

Станом на 01.04.2012 р. розроблено проект заходу, придбано обладнання. Будівельно-монтажні роботи заплановані на друге півріччя 2012 р.
З початку будівництва освоєно капітальних інвестицій  – 2,860 млн. грн., в т. ч. в першому кварталі 2012 р. – 0,659 млн. грн.

Модернізація конвертерного цеху з будівництвом нових установок очищення газу за конвертерами №№1-6, дожигом СО і впровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу та технологічного процесу

Очікуваний екологічний ефект проекту – зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 5 240 т/рік.

Станом на 10.04.2012 р. розроблено проект, придбано екологічне обладнання для одного конвертера.
Виконуються демонтажні, підготовчі та загальнобудівельні роботи, роботи з перевлаштування залізничних колій та киснєпроводів. Роботи з реконструкції установок очищення газу виконуватимуться з 2013 р. в рамках капітальних ремонтів конвертерів.
З початку будівництва освоєно капітальних інвестицій – 110,7 млн. грн., в т. ч. в першому кварталі 2012 р. – 50,6 млн. грн.

Реконструкція хвостового господарства та оборотного водопостачання в районі с. Миролюбівка з нарощуванням гребель обвалування до позначки +145 м. у тому числі 1 пусковий комплекс

Екологічний ефект – збільшення ємкості існуючих хвостосховищ з метою запобігання забрудненню земель в результаті розміщення хвостів збагачення в природному навколишньому середовищі.
Станом на 01.04.2012 р. виконано будівництво гребель обвалування в картах №№1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10. Карти передані цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики гірничого департаменту підприємства під експлуатацію. Виконано розробку робочої проектної документації з облаштування гребель обвалування до позначки +145,0 м. З початку реконструкції виконано капіталовкладень на суму 137,2 млн. грн., в т. ч. в першому кварталі 2012 р. – 2,7 млн. грн.

З метою підвищення надійності експлуатації основних фондів природоохоронного призначення в першому кварталі 2012 р. було виконано капітальні ремонти установок очищення газу конвертерів №№3, 5.
Витрати на виконання капітальних ремонтів в першому кварталі 2012 р. склали 8,8 млн. грн.2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020

При повному або частковому відтворенні інформації - посилання на https://ukraine.arcelormittal.com є обов'язковою умовою (для інтернет-ресурсів гіперпосилання).