ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Соціальні новини

Витрати на природоохоронну діяльність. Звіт за третій квартал 2012 р.

Капітальні інвестиції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в екологію та природоохоронні заходи за липень-вересень 2012 р. склали 73,3 млн. грн., що складає 8,2% від капітальних інвестицій у виробництво, ремонти та утримання основних виробничих фондів (890,3 млн. грн.), в тому числі:
• капітальне будівництво – 63,96 млн. грн.;
• ремонти та утримання – 4,98 млн. грн.

В третьому кварталі 2012 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в 1,3 рази збільшило інвестиції в екологію в порівнянні з аналогічним періодом 2011 р.

Співвідношення івестицій в екологію до загальних інвестицій, млн. грн.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розробило план природоохоронної діяльності
на 2012 р., який включає:
• заходи згідно екологічних програм Дніпропетровської області та м. Кривий Ріг;
• заходи з мінімізації утворення та розміщення відходів в навколишньому середовищі;
• заходи із забезпечення надійності експлуатації основних фондів природоохоронного призначення.

В 2012 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» запланувало виконання робіт з 72 заходів:
• 41 – з капітального будівництва;
• 22 – з капітальних ремонтів основних фондів природоохоронного призначення;
• 9 – з утримання основних засобів.
Планові витрати підприємства на природоохоронні заходи 2012 р. складають 224,8 млн. грн.

Основні природоохоронні заходи в третьому кварталі 2012 р.
Коксохімічне виробництво. Цех уловлювання
Об'єднання повітряників апаратів і ємкостей бензолового відділення в загальний колектор


Для зниження кількості викидів забруднюючих речовин проектом передбачено об'єднання повітряників апаратів і ємкостей в колекторну систему з підключенням колекторів в газопровід прямого коксового газу коксових батарей №№1-4 перед первинними газовими холодильниками. В загальну систему будуть підключені джерела викидів від відділення охолоджування та конденсації коксового газу, сульфатного та бензолового відділень, складу смоли та сирого бензолу.
Очікуваний екологічний ефект – зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 17,9 т/рік.

Станом на 01.10.2012 р. розроблено проект заходу, придбано обладнання. Виконуються будівельно-монтажні роботи.
З початку будівництва освоєно капітальних інвестицій  – 15,390 млн. грн., в т. ч. в третьому кварталі 2012 р. – 6,537 млн. грн.

Модернізація конвертерного цеху з будівництвом нових установок очищення газу за конвертерами №№1-6, дожигом СО і впровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу та технологічного процесу

Очікуваний екологічний ефект – зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 5 240 т/рік.

Станом на 01.10.2012 р. розроблено проект, придбано екологічне обладнання для одного конвертера. Проводяться підготовчі роботи на будівельному майданчику: збудовані киснєпровід 2-го блоку, каркас будівлі азотно-регуляторного пункту; демонтовані будівля циркуляційної насосної №2, фундаменти реципієнтів кисню і ін.
З початку будівництва освоєно капітальних інвестицій – 135,87 млн. грн., в т. ч. в третьому кварталі 2012 р. – 8,534 млн. грн.

Реконструкція хвостового господарства та оборотного водопостачання в районі с. Миролюбівка з нарощуванням гребель обвалування до позначки +145 м. в тому числі 1 пусковий комплекс

Екологічний ефект – збільшення ємкості існуючих хвостосховищ для запобігання забрудненню земель в результаті розміщення хвостів збагачення в природному навколишньому середовищі.
Станом на 01.07.2012 р. виконано будівництво гребель обвалування в картах №№1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10. Карти передані цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики гірничого департаменту підприємства під експлуатацію.
Виконана розробка робочої проектної документації з облаштування гребель обвалування до позначки +145,0 м.
З початку реконструкції виконано капіталовкладень на суму 166,623 млн. грн., в т. ч. в третьому кварталі 2012 р. – 22,375 млн. грн.

З метою підвищення надійності експлуатації основних фондів природоохоронного призначення в третьому кварталі 2012 р. були виконані капітальні ремонти:

• установки очищення газу АТУ-10 дробильної фабрики гірничого департаменту; АТУ-13 і АТУ-14 рудозбагачувальної фабрики №2 гірничого департаменту підприємства;
• пульпопроводи пульпо-насосних станцій №№1, 2, 4 цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики.
Витрати на виконання капітальних ремонтів в третьому кварталі 2012 р. склали 4,98 млн. грн.

2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020

При повному або частковому відтворенні інформації - посилання на https://ukraine.arcelormittal.com є обов'язковою умовою (для інтернет-ресурсів гіперпосилання).