ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Соціальні новини

Витрати на природоохоронну діяльність. Звіт за четвертий квартал 2012 р.

Капітальні інвестиції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в екологію та природоохоронні заходи за жовтень-грудень 2012 р. склали 71,3 млн. грн., що складає 8,4% від капітальних інвестицій у виробництво, ремонти та утримання основних виробничих фондів (850 млн. грн.), в тому числі:
капітальне будівництво – 58,0 млн. грн.;
ремонти та утримання – 13,3 млн. грн.

Співвідношення інвестицій у екологію до загальних інвестицій, млн. грн.В 2012 р. ПАТ «АрселорМиттал Кривий Ріг» виконало план природоохоронної діяльності, який включав:
• заходи відповідно до екологічних програм Дніпропетровської області та м. Кривий Ріг;
• заходи щодо мінімізації утворення та розміщення відходів в навколишньому середовищі;
• заходи щодо забезпечення надійності експлуатації основних фондів природоохоронного призначення.

Основні природоохоронні заходи в четвертому кварталі 2012 р.

Коксохімічне виробництво. Цех уловлювання
Об'єднання повітряників апаратів і ємкостей бензолового відділення в загальний колектор

З метою зниження кількості викидів специфічних забруднюючих речовин в атмосферу підприємство виконало проект з об'єднання повітряників апаратів і ємкостей в колекторну систему з підключенням колекторів в газопровід прямого коксового газу коксових батарей №№ 1-4 перед первинними газовими холодильниками.
Екологічний ефект – ліквідовані викиди специфічних речовин в атмосферу від 19-ти джерел. Очікуване зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу – на 17,9 т/рік.
Капітальні інвестиції склали 22,8 млн. грн., у тому числі в четвертому кварталі 2012 р. – 4,3 млн. грн.

Модернізація конвертерного цеху з будівництвом нових установок очищення газу за конвертерами №№ 1-6, дожином СО і впровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу та технологічного процесу
Очікуваний екологічний ефект – зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 5 240 т/рік.
Станом на 01.01.2013 р. розроблено проект, придбано екологічне обладнання для одногу конвертеру. Проводяться підготовчі роботи на будівельному майданчику: побудовані киснєпровод 2-го блоку, каркас будівлі азотно-регуляторного пункту; демонтовані будівля циркуляційної насосної, фундаменти реципієнтів кисню.

З початку будівництва освоєно капітальних інвестицій – 138,4 млн. грн., у тому числі в четвертому кварталі 2012 р. – 0,6 млн. грн.

Реконструкція хвостового господарства та оборотного водопостачання в районі с. Миролюбівка з нарощуванням гребель обвалування до позначки +145 м, у тому числі 1 пусковий комплекс
Екологічний ефект – збільшення ємкості існуючих хвостосховищ з метою запобігання забрудненню земель в результаті розміщення хвостів збагачення в природному навколишньому середовищі.

Виконано будівництво гребель обвалування в картах №№ 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10.  Карти передані цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики гірничого департаменту під експлуатацію.
Виконана розробка робочої проектної документації з облаштування гребель обвалування до позначки +145,0 м.
З початку реконструкції виконано капіталовкладень на суму 175,2 млн. грн., у тому числі в четвертому кварталі 2012 р. – 8,6 млн. грн.

З метою підвищення надійності експлуатації основних фондів природоохоронного призначення в четвертому кварталі 2012 р. були виконані капітальні ремонти:
• установки очищення газу від барабанів гасіння повернення агломерату агломераційного цеху №2;
• збірного борову аглоексгаустерів №№ 1-4 агломераційного цеху;
• централізованої установки очищення газу 3-4 стадії дроблення дробильної фабрики ГЗК.
Витрати на виконання капітальних ремонтів в четвертому кварталі 2012 р. склали 1,74 млн. грн.

2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020  -  2021

При повному або частковому відтворенні інформації - посилання на https://ukraine.arcelormittal.com є обов'язковою умовою (для інтернет-ресурсів гіперпосилання).