ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Соціальні новини

Витрати на природоохоронну діяльність. Звіт за III квартал 2013 р.

Капітальні інвестиції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на виконання природоохоронних заходів за липень-вересень 2013 р. склали 65,702 млн. грн., у тому числі:
• капітальне будівництво – 58,880 млн. грн.;
• ремонти та утримання – 6,822 млн. грн.

На 2013 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривмй Ріг» запланувало комплекс природоохоронних заходів, що включає:
• заходи відповідно до екологічних програм Дніпропетровської області та м. Кривий Ріг;
• заходи щодо мінімізації утворення та розміщення відходів у навколишньому середовищі;
• заходи щодо забезпечення надійності експлуатації основних фондів природоохоронного призначення.

Основні природоохоронні заходи в третьому кварталі 2013 р.

Модернізація діючого конвертерного цеху з будівництвом нових установок очищення газу за конвертерами №№1-6, дожигом СО та впровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу та технологічного процесу
Очікуваний екологічний ефект – зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 5 240 т/рік.  

Станом на 01.10.2013 р. розроблено проект, придбано екологічне обладнання для одного конвертера.
Виконуються демонтажні, підготовчі та загальнобудівельні роботи, роботи з переоблаштування залізничних колій та киснепроводів. Затверджено графік виконання капітального ремонту одного конвертеру із реконструкцією установки очищення газу в 2014 р.  
Від початку будівництва освоєно капітальних інвестицій – 162,7 млн. грн., в тому числі в третьому кварталі 2013 р. – 9,045 млн. грн.


Реконструкція хвостового господарства та оборотного водопостачання в районі с. Миролюбівка з нарощуванням гребель обвалування до відмітки +145 м., в тому числі 1 пусковий комплекс.
Екологічний ефект – збільшення ємкості існуючих хвостосховищ з метою запобігання забрудненню земель в результаті розміщення хвостів збагачення в природному навколишньому середовищі.

Завершено будівництво всіх 12-ти карт відмітки 140,0 м. Карти передані в експлуатацію цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики гірничого департаменту підприємства.  
Завершено будівництво дамб обвалування, огороджуючої та роздільної дамб «південного блоку» карт відмітки 145,0 м. Ведуться підготовчі роботи до будівництва «північного блоку» карт.
Від початку реконструкції зроблено капіталовкладень на суму 233,062 млн. грн., в тому числі в третьому кварталі 2013 р. – 19,860 млн. грн.

Впровадження системи моніторингу в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Наразі на підприємстві впроваджується автоматизована система моніторингу навколишнього середовища. Роботи ведуться у кількох напрямках:
• Впровадження автоматизованої підсистеми моніторингу атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони підприємства
З 2011 р. в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ведуться роботи із будівництва трьох автоматизованих постів на території м. Кривий Ріг у зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв і гірничого департаменту.  
Автоматизований пост у зоні впливу коксохімічного виробництва з березня 2013 р. переведено у режим дослідно-промислової експлуатації. Виконується монтаж автоматизованого посту №2 у зоні впливу металургійного виробництва. До кінця 2013 р. планується поставка обладнання автоматизованого посту №1 у зоні впливу гірничного департаменту.

Після введення автоматизованої підсистеми моніторингу атмосферного повітря результати цілодобового контролю – вміст забруднюючих речовин миттєвого значення в повітрі – будуть автоматично передаватись в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для оперативного реагування на зміни або відхилення.


• Підсистема моніторингу стічних вод
З 2011 р. в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконуються роботи із впровадження комплексу підсистеми моніторингу стічних вод. Сучасне обладнання та комплектуючі технічні засоби забезпечать автоматичне непереривне вимірювання вмісту хлоридів, заліза, нафтопродуктів, зважених речовин, показника водню у стічній воді та об’ємі викидів. З вересня 2013 р. ведуться будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи.
 
• Створення комплексної системи моніторингу з єдиним центром моніторингу по всьому підприємству
З 2011 р. в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ведеться робота з розробки та впровадження комплексної локальної системи моніторингу, що дозволить передавати дані в загальну систему з постів контролю. Це забезпечить загальний контроль якості атмосферного повітря у межах санітарно-захисної зони підприємства, якісних і кількісних показників стічних вод підприємства, моніторинг промислових викидів від стаціонарних джерел.
За 9 місяців 2013 р. капітальні інвестиції склали 1,5 млн. грн., в тому числі в третьому кварталі – 1 млн. грн.

З метою підвищення надійності експлуатації основних фондів природоохоронного призначення в третьому кварталі 2013 р. виконано ремонт установки очищення газу за обертовою піччю №5, були продовжені роботи з ремонту центральної витяжної станції №2 в агломераційному цеху №2 підприємства. Витрати ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на виконання капітальних ремонтів основних фондів природоохоронного призначення склали 3,945 млн. грн.

2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020  -  2021

При повному або частковому відтворенні інформації - посилання на https://ukraine.arcelormittal.com є обов'язковою умовою (для інтернет-ресурсів гіперпосилання).