ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Прес-центр


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter


Соціальні новини

Витрати на природоохоронну діяльність. Звіт за четвертий квартал 2013 р.

Капітальні інвестиції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на виконання природоохоронних заходів за жовтень-грудень 2013 р. склали 122,2 млн. грн., у тому числі:
• капітальне будівництво – 113,2 млн. грн.;
• ремонти та утримання – 9,0 млн. грн.

На 2013 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» запланувало комплекс природоохоронних заходів, що включає:
• заходи відповідно до екологічних програм Дніпропетровської області та м. Кривий Ріг;
• заходи щодо мінімізації утворення та розміщення відходів у навколишньому середовищі;
• заходи щодо забезпечення надійності експлуатації основних фондів природоохоронного призначення.


Основні природоохоронні заходи в четвертому кварталі 2013 р.

Модернізація діючого конвертерного цеху з будівництвом нових установок очищення газу за конвертерами №№1-6, дожигом СО та впровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу та технологічного процесу


ООчікуваний екологічний ефект – зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 5 240 т/рік.

Станом на 01.01.2014 р. розроблено проект, придбано екологічне обладнання для одного конвертера.
Виконуються демонтажні, підготовчі та загальнобудівельні роботи, роботи з переоблаштування залізничних колій та киснепроводів. Виконуються роботи із розробки робочої документації.
З  01.01.2013 р. освоєно капітальних інвестицій – 55,580 млн. грн., в тому числі в четвертому кварталі 2013 р. – 31,252 млн. грн.


Реконструкція хвостового господарства та оборотного водопостачання в районі с. Миролюбівка з нарощуванням гребель обвалування до відмітки +145 м., в тому числі 1 пусковий комплекс.

Екологічний ефект – збільшення ємкості існуючих хвостосховищ з метою запобігання забрудненню земель в результаті розміщення хвостів збагачення в природному навколишньому середовищі.

• Відмітка 140,0 м: завершено будівництво всіх 12-ти карт відмітки 140,0 м. Карти передані в експлуатацію цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики гірничого департаменту підприємства.
• Відмітка +145,0 м: ведуться роботи з будівництва дамб обвалування у «Додатковому відсіку» картах №№1-2, 3-4. Ведеться будівництво розділювальної дамби між «Додатковим відсіком» та основною чашею хвостосховища відмітки 145,0 м., а також монтаж пульпопроводів у додатковому відсіку карт відмітки 140,0 м.
Від початку реконструкції здійснено капіталовкладень на суму 254,340 млн. грн., в тому числі в четвертому кварталі 2013 р. – 21,278 млн. грн.

Впровадження системи моніторингу на підприємстві
Наразі на підприємстві впроваджується автоматизована система моніторингу навколишнього середовища. Роботи ведуться у кількох напрямках:
• Впровадження автоматизованої підсистеми моніторингу атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони підприємства
Виконано монтаж постів на території м. Кривий Ріг у зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв. Пости знаходяться у дослідно-промисловій експлуатації.
В 2014 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» планує поставку обладнання автоматизованого посту в зоні впливу гірничого департаменту підприємства.
Після введення автоматизованої підсистеми моніторингу атмосферного повітря результати цілодобового контролю – вміст забруднюючих речовин миттєвого значення в повітрі – будуть автоматично передаватися в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для оперативного реагування на зміни або відхилення.


• Підсистема моніторингу стічних вод
Виконуються роботи із впровадження комплексу підсистеми моніторингу стічних вод. Встановлення сучасного обладнання та комплектуючих технічних засобів провідних світових виробників забезпечать автоматичне непереривне вимірювання вмісту хлоридів, заліза, нафтопродуктів, зважених речовин, показника водню у стічній воді та об’ємі викидів. В 2013 р. виконано будівельно-монтажні роботи, ведуться роботи з інтеграції та пуско-налагодження.

• Створення комплексної системи моніторингу з єдиним центром моніторингу по всьому підприємству
Ведеться робота з розробки та впровадження комплексної локальної системи моніторингу. Планується передача даних в загальну систему з постів контролю:  якості атмосферного повітря у межах санітарно-захисної зони підприємства, якісних і кількісних показників стічних вод підприємства, моніторинг промислових викидів від стаціонарних джерел.
В 2013 р. капітальні інвестиції склали 2,544 млн. грн., в тому числі в четвертому кварталі – 1,074  млн. грн.


З метою підвищення надійності експлуатації основних фондів природоохоронного призначення в четвертому кварталі 2013 р. продовжувались роботи з ремонту центральної витяжної станції №2 в агломераційному цеху №2, а також виконано капітальні  ремонти установки очищення газу Д-21 та Д-24 рудозбагачувальної фабрики №2, ділянок пульпопроводів цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики гірничого департаменту підприємства. Витрати ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на виконання капітальних ремонтів основних фондів природоохоронного призначення склали 5,265 млн. грн.

2008  -  2009  -  2010  -  2011  -  2012  -  2013  -  2014  -  2015  -  2016  -  2017  -  2018  -  2019  -  2020  -  2021

При повному або частковому відтворенні інформації - посилання на https://ukraine.arcelormittal.com є обов'язковою умовою (для інтернет-ресурсів гіперпосилання).