ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Корпоративна відповідальність


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter

Якість продукції

Діюча в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» система менеджменту якості першу сертифікацію пройшла в 1994 р., коли підприємство отримало сертифікат на відповідність системи якості міжнародному стандарту ISО 9003. З 2010 р. система якості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, розробленого Технічним комітетом Міжнародної організації з стандартизації. В 2012 р. підприємством був успішно пройдений наглядовий аудит відповідності системи менеджменту якості вимогам ISO 9001:2008. . У 2013 р. була пройдена ре-сертифікація системи менеджменту якості підприємства за вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Продукція підприємства сертифікована відповідно до вимог національних стандартів не лише України, але і інших держав, де представлена металопродукція ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Основні принципи Політики в області якості


Для здійснення процедур, необхідних для сертифікації продукції, в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» діє випробувальний центр, акредитований відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO / IEC 17025. Випробувальний центр ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вважається одним з найбільш укомплектованих в гірничо-металургійній галузі України. До складу випробувального центру входять: експрес-лабораторія машини безперервного лиття заготовки, хімічна лабораторія металургійного виробництва, експрес-квантометрічні лабораторії № 1 та № 2, лабораторія приймально-здавальних випробувань. Крім того, у випробувальному центрі діє лабораторія з фізико-механічних випробувань вогнетривів, яка дозволяє проводити випробування продукції на всіх стадіях її виробництва.

У серпні 2014 р. відбувся інспекційний аудит Національного агентства з акредитації України, в ході якого був підтверджений атестат про акредитацію, діючий до 2017 р. в заявленій Сфері акредитації, яка налічує 133 найменувань матеріалів і більше 600 видів випробувань.

Це дає право лабораторіям випробувального центру:
У 2013 р. метрологічна служба департаменту з якості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підтвердила свою компетенцію як калібрувальна лабораторія, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO / IEC 17025. Про це свідчить атестат акредитації, виданий Національним агентством з акредитації України (НААУ). Акредитація необхідна для того, щоб забезпечити єдину технічну політику в галузі оцінки відповідності, довіру споживачів до результатів діяльності з оцінки відповідності, створити умови для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні. Метрологічний центр ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» став першою лабораторією в Україні серед калібрувальних лабораторій промислових підприємств, яка має атестат акредитації на технічну компетентність по ДСТУ ISO / IEC 17025.

У процесі акредитації фахівці метрологічної служби розробили 29 методик калібрування засобів вимірювальної техніки геометричних та механічних величин, вимірювання тиску і вакууму, вимірювання температури і електричних величин з оцінкою невизначеності вимірювань. Подібна робота вперше в Україні була проведена метрологічною службою промислового підприємства. До цього такі роботи виконувалися тільки національними метрологічними інститутами України та науково-виробничими центрами стандартизації, метрології та сертифікації.
У 2015 р. метрологічний центр департаменту з якості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розширив свою сферу акредитації та отримав від НААУ підтвердження компетентності центра при виконанні калібрування оптико-фізичних засобів вимірювальної техніки (спектрометрів). В даний час метрологічний центр уповноважений калібрувати засоби вимірювань (в рамках затвердженої сфери акредитації), як для акредитованих лабораторій нашого підприємства, так і для інших підприємств України. Досягнутий результат усуває технічні бар'єри при сертифікації продукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що, безсумнівно, підвищує імідж підприємства.