ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»

Корпоративна відповідальність


Page tools
Друк
В закладки
Поділитися
FacebookTwitter

Основні проекти


У 2020 році «АрселорМіттал Кривий Ріг» тривала реконструкція аглоцеха № 2 для зниження викидів пилу. Модернізація агломераційного виробництва - це пріоритетне завдання, оскільки частка цих виробничих об'єктів в загальному обсязі викидів становить близько 75%. Ключовим екологічним проектом є реконструкція газоочисного устаткування агломашин №№ 1, 2, 3 від зон спікання агломерату і хвостових частин цих агрегатів. До теперішнього часу вже виконано реконструкцію установок очистки газу першої і другої агломашин і хвостових частин агломашин №№ 1, 2, змонтовані сучасні електрофільтри EKOPLANT італійського виробництва.

В цілому модернізовані вже п'ять з шести агломашин цеху: №№ 1,2, 4, 5, 6. У результаті викиди пилу знизилися в середньому на 80% від кожної агломашини. В даний час виконується реконструкція агломашини №3.

З 2016 по 2020 рік виконувалася поетапна реконструкція хвостосховищ «Об'єднане» і «Миролюбівське», будівництво першої черги хвостосховища «Центральне» та їх оборотного водопостачання. Ці об'єкти використовуються для розміщення відходів збагачення. Створено додаткові корисні ємності для складування хвостів збагачення без використання додаткових земельних ресурсів. Надалі будуть продовжуватися роботи по нарощуванню дамб обвалування хвостосховищ «Об'єднане» і «Миролюбівське» і будівництва хвостосховища «Центральне» друга черга.

Паралельно ремонтують і енергетичне обладнання - з 2016 по 2020 рік виконувалася реконструкція оборотного циклу водопостачання від насосної станції № 9 на Прокат 3 металургійного виробництва, виконано заміну ділянки 1445 м відвідав "чистого" і "брудного" циклів.

Поточні витрати в 2020 році, в т.ч. і та на планово-попереджувальні ремонти екологічного обладнання склали 197,4 млн грн. Серед основних проектів - відновлення і обслуговування аспіраційно-технічних установок, трубо-і пульпопроводів дробильної фабрики гірничого департаменту, ремонт пульпопроводів і очищення шламонакопичувачів шламового господарства рудозбагачувальних фабрик, а також ремонт газоочисного обладнання парогазового цеху.

З 2006 року «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестував в екологію понад 8 млрд грн. За цей час реконструйовано і побудовано більше 135 високоефективних газоочисних установок. З моменту приватизації підприємства загальні викиди в атмосферу були знижені на 48,1%, скид стічних вод - на 81,3%, розміщення відходів - на 30,7%.