null

Коксохімічне виробництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників коксу в Україні та Східній Європі. На виробництві ведеться переробка кам'яного вугілля і подальше отримання з них коксу, коксового газу та хімічних продуктів коксування. Найбільшим споживачем продукції коксохімічного виробництва є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у виробничому циклі якого використовуються продукти коксування – кокс, сірчана кислота та очищений коксовий газ.

У складі коксохімічного виробництва знаходяться:

  • Вуглепідготовчий цех. Основним завданням цеху є прийом, відвантаження, зберігання вугільних концентратів, а також підготовка шихти і подача її у вугільні башти коксових цехів.
  • Коксовий цех №1. Цех призначений для отримання коксу та коксового газу з вугільної шихти, яка подається по конвеєрних трактах вуглеподачі з вуглепідготовчого цеху.
  • Цех уловлювання. Основним завданням цеху є охолодження коксового газу, витяг з нього продуктів коксування і подальша передача його в цех сіркоочищення.
  • Цех сіркоочищення. Цех призначений для очищення коксового газу від сірководню з наступним одержанням з сірководневого газу сірчаної технічної кислоти.

У жовтні 2022 року в «АрселорМіттал Кривий Ріг» виведені з експлуатації найстарші коксові батареї №№ 1 та 2. Замість шести коксових батарей на підприємстві залишилось чотири.

Коксові батареї №№ 1, 2 загальною потужністю 3 000 тонн валового коксу на добу працювали на потребу підприємства близько 50 років і впродовж усіх місяців воєнного часу. Зупинка цих батарей стала можливою завдяки поетапній реалізації інвестиційної програми підприємства – будівництву нових сучасних агрегатів і модернізації діючих. Зараз виробництво коксу беруть на себе високотехнологічні коксові батареї №№ 5 та 6.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» – єдине металургійне підприємство в країні, яке фактично з нуля побудувало нові коксові батареї №№ 5, 6 з особливим технічним рішенням, яке дозволило покращити якість продукції, а також збільшити гарячу міцність коксу до 55–60%. Будівництво цих батарей було завершено у 2018 році. Новітні технології із зниження викидів пилу та газів впроваджені на усіх стадіях виробництва коксу – від завантаження шихти та коксування до видачі сировини. На нових батареях впроваджена система бездимного завантаження трамбованого пирога з використанням методу гідроінжекції, а також збудована сучасна установка беспилової видачі коксу. На усіх стадіях транспортування та видачі коксу побудовані нові установки очищення газу.

Нові батареї більш газощільні, що виключає втрати газу, а рівень запиленості та загазованості повітря робочої зони знижено на 30%. Встановлена припливно-витяжна вентиляція та кондиціонування, завдяки чому забезпечується ефективний обмін повітря у виробничих приміщеннях.

Використання сучасних технологій дозволяє суттєво покращити умови праці та безпеку робочих місць. Тут автоматизовано виробничі процеси з обслуговування коксових печей і основного технологічного обладнання, що значно знизило тяжкість праці коксохіміків.